اخبار ورزشی » نزدیک شدن زیدان به فرصت تماشای وینیسیوس